1. Ấm đun nước siêu tốc Miito – siêu tiết kiệm nước

2. Cách làm quạt USB để bàn trong 10 bước