Chào bạn,

Đối với các mặt hàng bạn muốn giới thiệu đến chúng tôi vui lòng gửi mail về địa chỉ info@phuonglong.com.vn.

Vì hàng ngày chúng tôi nhận được rất nhiều email span nên khi gửi bạn vui lòng đặt tiêu đề mail là: Gửi Phương Long- nội dung của bạn…

Chúng tôi sẽ phản hồi lại tất cả các mail bạn gửi nếu đó không phải là email spam.